Vliegen - Theorie

  • Theorie
  • Studiepakket

Adventure Flights is een door ILenT erkende vliegschool welke staat geregistreerd onder NL-DTO-007 en NL-RTF-167. Adventure Flights leidt cursisten op voor het Nederlandse recreatieve vliegbrevet op vleugelvliegtuigen voor PPL. De opleiding voor het brevet bestaat uit praktijklessen en uit een deel theorie. Voordat het praktijkexamen mag worden aangevraagd, moeten alle theorievakken behaald zijn.

Ieder jaar start bij ons begin september de theorieopleiding, 1 avond per week, ca. 29 avonden in totaal.

De af te leggen theorie-examens bestaan uit de volgende onderdelen:
* Voorschriften / Operationele Procedures
* Algemene Vliegtuigkennis / Grondbeginselen van het Vliegen
* Vliegtuigprestaties en Vluchtplanning
* Menselijke Prestaties en Beperkingen
* Meteorologie
* Navigatie
* Communicatie

PART-FCL (de internationale regelgeving rond brevetten) vereist dat de kandidaat de opleiding voor het theoretische gedeelte bij een door de overheid getoetste èn goedgekeurde vliegschool heeft gevolgd. Het is dus niet mogelijk om de theorie volledig in zelfstudie te leren en de theorie-examens buiten een opleidingsinstelling om aan te vragen.

Naast de theorie-opleiding kun je nog een praktijkcursus RT (radiotelefonie) volgen om de bevoegdheid RT te halen. Met deze bevoegdheid mag je de radio in het vliegtuig bedienen en dat betekent (mits je ook je LPE hebt gehaald: je toets voor Engels-talig communiceren) dat je door gecontroleerd luchtruim mag vliegen en op gecontroleerde vliegvelden mag landen. Je kunt de bevoegdheid RT al halen voordat je je vliegbrevet hebt! Voorwaarde is dat je het vak Communicatie hebt gehaald en uiteraard het RT praktijkexamen. Het RT praktijkexamen is niet verplicht voor het behalen van je RPL brevet, maar we raden het van harte aan. Het geeft je meer vrijheden, het bevordert de veiligheid en bovendien is het een heel leuke cursus.

Heb je interesse in het volgen van de PPL(A) theorie-opleiding of de RT-praktijkcursus, of heb je vragen, neem dan contact met ons op. Op de website www.cbr.nl/luchtvaart.pp kunt u alle informatie vinden m.b.t. de theorie examens.